Våra tjänster

Webbhotell

Vi tillhandahåller drifttjänster för hemsidor. Vi tror starkt på kvalitet, stabilitet och säkerhet. Med kvalitet menar vi att vi erbjuder ett flertal tjänster som håller hög standard och klarar av att möta höga krav. Med Stabilitet menar vi att vi ser till att våra tjänster fungerar som de ska, och att vi är beredda att agera om de av någon anledning inte skulle göra det. Med Säkerhet menar vi att vi åtar flertal åtgärder för att den information som vi hanterar åt våra kunder inte hamnar i fel händer eller behandlas på ett icke önskvärt sätt.

Våra tjänster kontrolleras av kunden via vårt kontrollsystem. Kontrollsystemet är ett huvudsystem som överskådar och styr vår serverpark. Kontrollsystemet är oberoende av operativsystem som körs på våra servrar vilket innebär att vi inte är låsta till t.ex. Windows/Unix/Linux eller något annat operativsystem utan kan dra fördelar av samtliga. Det framgår också av de valmöjligheter som ingår i våra paket. Det är enkelt för kunden själv att ta del av vår serverpark och de tjänster som den erbjuder. Enkelhet och Funktionalitet är målet.

Det ovanstående innebär också att ny teknik och nyheter i form av ny hårdvara samt mjukvara kan med enkelhet tas till vara av oss med alla fördelar som det innebär.

Vårt kärnsystem i form av kontrollpanel, brandväggar och mailsystem kör på OperativSystemet FreeBSD eller också Operativsystem som är baserade på denna. FreeBSD är ett allmänt accepterat OperativSystem bland större företag som stabilt, säkert samt pålitligt och urskiljer sig mot andra i synnerhet gentemot det sistnämnda i krävande miljöer. Till detta integrerar vi också in Operativsystem såsom Windows 2003 för att ta nytta av de funktioner och fördelar som det innebär.

Stabilitet är ett grundläggande begrepp gällande IT. Labilitet innebär avbrott av informationsflödet och därmed också avbrott i ens verksamhet. Det finns ett flertal sätt att tackla problemet på. Kvalitativa resurser ser vi som en grundläggande åtgärd för problemet. Vi använder oss av högkvalitativ hårdvara, som är placerade i riktiga datorhallar med höga krav på redundant el, Internetuppkoppling samt fysisk säkerhet i form av skalskydd.

E-post

 

När du köper ett paket hos oss så får du också tillgång till våra mailservrar som skyddar din e-post mot spam och virus. Om ni endast är intresserade av våra e-post tjänster så är ni välkomna att diskutera fram olika lösningar.

Domäner

.se139:-
.com79:-
.net79:-
.org79:-
.info79:-
.eu179:-
.nu*499:-

*=Registreras i 2 år och i kostnaden ingår denna 2 årsperiod

Bungalow Suite Presidential
Utrymme50 MB150 MB350 MB
Trafik1 GB/mån4 GB/mån8 GB/mån
FTP-konton11560
Mailkonton20100600
Mailalias20100600
POP3JaJaJa
IMAPJaJaJa
WebmailJaJaJa
Spam/antivirusfilterJaJaJa
CGINejJaJa
PHP 4/5NejJaJa
MySQLNejJaJa
phpMyAdminNejJaJa
StatistikJaJaJa
Backup*JaJaJa
Pris (Vi tillämpar helårs fakturering)25:-/mån79:-/mån139:-/mån

Backup tas varje dag. Kopiorna sparas sju dagar bakåt med ett dygns mellanrum. För att därefter sparas i tolv månader med två månaders mellanrum.

Startavgift om 349:- tillkommer

Extratjänster:

1 GB bandbredd/mån25:-
1 MB utrymme/mån0,50
Kopia från backup799:-

Tag kontakt med oss för SSL-lösningar.

Övrigt

För övriga lösningar, som t.ex. Epost-Utskick, Co-location, Dedicerade och Managed lösningar så kontakta oss för mer information.

Alla priser är Exkl. moms